Týdenní plán od 25. 3. do 29. 3. 2024

Český jazyk

 • Opakování párových souhlásek – diktát viz str. 80
 • Slova se skupinami dě, tě, ně

Čtení

 • Čtení s pochopením
 • Plynulé čtení bez chyb
 • Poslech přednesu prózy

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Počítání do 100
 • Prověřování zvládnutí učiva
 • Měření úseček

Prvouka

 • Velikonoce

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 27. 3. jedeme bruslit naposledy.
 2. Ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny.
 3. V pátek 29. 3. a v pondělí 1. 4.  je st. svátek.
 4. V úterý 2. 4. nástup do školy.
 5. Na závěrečný školní výlet jedeme do Ostravy do Malého světa techniky. Cena za vstup 120,- Kč + cesta (vlak, tramvaj…..). Včas upřesním celkovou částku.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Opakování spodoby – letadlo Pyramidy – 3 úrovně Velikonoce s Brďem – video
Skupiny dě, tě, ně Pyramidy – 4 úrovně Velikonoce
Diktáty na dě, tě, ně Hadi + Přírodní barvení vajíček – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top