Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk

 • Slova s jedním i více významy, slova citově zabarvená
 • Procvičování psaní předložek i předpon s/z a psaní ě/je

Český jazyk – sloh

 • Vypracování

Anglický jazyk

 • Countries

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Řešení jednoduchých slovních úloh
 • G: kružnice a kruh

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848

Přírodověda

 • Sluneční soustava

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nácvik písně, kánon

Tělesná výchova

 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy

Doplňující informace pro rodiče

 • 27. a 29. 10.  mají děti podzimní prázdniny. 28. 10. je státní svátek.
 • Čteme vlastní knížku, jejíž obsah mají děti zapsat a odevzdat do 16. 11. 2021.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Předložky a předpony s/z, psaní ě/je, slova citově zabarvená

Pamětné dělení se zbytkem, písemné násobení, písemné dělení

Národní obrození, buditelé českého národa

Sluneční soustava

 

Back To Top