Týdenní plán od 24. do28. června

Český jazyk

 • Doplňovačky, křížovky, rébusy
 • Cvičení v PS

Český jazyk – sloh

 • Slovní hra „Kufr“

Anglický jazyk

 • Hrátky se slovíčky

Matematika

 • Rébusy, doplňovačky
 • Výpočty v PS
 • Soutěžení

Vlastivěda

 • Vlastivědný kvíz

Přírodověda

 • Vycházka – poznávání rostlin v přírodě

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy, ošetření rostlin

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Písničky pro radost

Tělesná výchova

 • Sportovní hry, pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

Ze středy na čtvrtek proběhne slíbené spaní ve škole (spacák, karimatka). Bližší informace si řekneme ve třídě, popřípadě je napíši na Elku.

Ve čtvrtek se můžete těšit na vystoupení kouzelníka.

V pátek si děti přinesou pouze fólii na vysvědčení, končíme v 8.30 hod., pak odcházejí domů nebo do družiny.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top