Týdenní plán od 24. do 28. září 2012

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání samohlásek, vyvození M,m
 • Správná artikulace při mluvení
 • Procvičování sluchové analýzy
 • Živá abeceda str. 8-10

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Písanka str. 16-21

Matematika

 • Číselná řada 1-5, počítání po jedné, doplňování čísel do číselných řad
 • Porovnávání, znaky větší, menší, rovná se
 • Nácvik psaní číslic 1 a 2
 • PS str. 13
 • Písanka II str. 31, 30

Prvouka

 • Cesta do školy, bezpečnost
 • Opakování – ve škole
 • PS str. 8, 9

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – bramborová myška

Výtvarná výchova

 • Kresba – náš podzimní výšlap

Hudební výchova

 • Dechová cvičení, hra na ozvěnu
 • Nácvik písně Školníkovy myši (refrén a 1. sloka)

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 • 25. 9. – přinést do prac. výchovy jednu menší bramboru
 • 26. 9. – Cvičení v přírodě – zvyšování tělesné zdatnosti a pozorování podzimní přírody. Prosím o vhodné sportovní oblečení a obutí dětí. Svačinu, pití a pláštěnku dětem připravte do batůžku. Doporučuji použití repelentu proti klíšťatům, po návratu kontrolu.
 • 28. 9. – Státní svátek

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top