Týdenní plán od 24. do 28. října

Český jazyk

 • Spodoba, procvičování, opakování
 • Slovní druhy
 • Opakování abecedy
 • str. 30-31

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení s porozuměním
 • Dodržování správných tvarů písma

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Násobilka č. 9
 • Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu
 • str. 23-24

Prvouka

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Opakování not, jejich zápis – testík

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Do čtení si děti v úterý nemusí nosit čítanky. Ve středu a ve čtvrtek jsou podzimní prázdniny, v pátek státní svátek.

Back To Top