Týdenní plán od 24. do 28. března

Český jazyk

 • Zájmena – druhy
 • Skloňování zájmen, jejich pády
 • Procvičování psaní koncovek u podst. a příd. jm.
 • str. 113-116

Český jazyk – sloh

 • Dopis, zpráva na záznamníku

Anglický jazyk

 • Progresse check 3 sloveso to have got My school – speaking

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Zlomky – porovnávání
 • Slovní úlohy
 • str. 8-9, 13-15
 • G – osa úhlu, osově souměrné útvary (7, 11)

Vlastivěda

 • Sousední státy – dokončení, opakování, orientace na mapě

Přírodověda

 • Nervová soustava, smysly
 • str. 64-65

Pracovní činnosti

 • Jarní výzdoba – výrobek

Výtvarná výchova

 • Funkce barev – teplé, studené…

Hudební výchova

 • Třídní kolo hudební soutěže

Tělesná výchova

 • Popis činnosti

Doplňující informace pro rodiče

Sbírejte dřívka od nanuků, každé dítě bude mít své vlastní lepidlo. Apeluji na přípravu do vyučování – především do jazyka anglického.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top