Týdenní plán od 24. 6. do 28. 6. 2013

Český jazyk

 • Doplňovačky, křížovky.
 • Cvičení v Ps.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Opakování učiva.

Matematika

 • Křížovky, rébusy.
 • Soutěžení.

Vlastivěda

 • Vlastivědný kvíz.

Přírodověda

 • Křížovky, rébusy.

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Písně k táboráku.

Tělesná výchova

 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu – vystoupení žáků devátých tříd.
 • Ve čtvrtek – vystoupení kouzelníka.
 • V pátek si žáci přinesou fólii na vysvědčení, končíme v 8:30 hod., pak odcházejí domů.
 • Všem přejí slunečné prázdniny a mnoho příjemných zážitků.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top