Týdenní plán od 24. 4. do 28. 4. 2023

Čtení

 • Vyvození čtení slabik dě, tě, ně
 • Plynulé čtení (plynulé vázání slabik)
 • Dodržování interpunkce při čtení (. , ! ?)
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Docvičení psaní písmene b
 • Vyvození psaní písmen č, ž

Matematika

 • Počítání do 20
 • Rozklad čísel
 • Sl. úlohy do 20
 • Počítání sl. úloh typu: o několik více
 • Práce s číselnou osou

Prvouka

 • Čas (dny v týdnu, měsíce, roč. doby)

Doplňující informace pro rodiče

 1. Barevný týden – děti budou celý týden chodit oblečeny jen do určitých barev (akce je dobrovolná):

  Rozvrh barev:

  24. 4. pondělí ČERVENÁ
  25. 4. úterý MODRÁ
  26. 4. středa FIALOVÁ a RŮŽOVÁ
  27. 4. čtvrtek ZELENÁ
  28. 4. pátek BÍLÁ A ŽLUTÁ

 2.  Ve čtvrtek –  27. 4. od 16 h, jsou všichni zváni na Slet čarodějnic a čarodějů.
 3. Připomínám výběr peněz na závěrečný šk. výlet – viz předchozí týdenní plány.
 4. Na květen, pravděpodobně 24. 5. odpoledne, si naše třída pro rodiče připraví menší program, vše upřesníme a informace včas zašleme – rezervujeme si váš čas!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Kde slyšíš dě, tě, ně?

Doplň dě, tě, ně

Sčítání a odčítání do 20 Měsíce v roce
Přiřaď slovo k obrázku Rozklad čísel Roční doby a měsíce
Čtení vět s dě, tě, ně (čtení s porozuměním) Hodiny Roční období a oblečení

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top