Týdenní plán od 24. 3. do 27. 3.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v
 • Vyprávění pohádky podle osovy
 • Procvičování vyjm. slov po b, l, m ,p, s

Anglický jazyk

 • He is…/She is…

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 1000
 • Dělení se zbytkem, násobky 2-5
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
 • Části kvetoucích rostlin

Pracovní činnosti

 • Pěstitelské práce

Výtvarná výchova

 • Geometrické tvary – mandaly – fixy, olej

Hudební výchova

 • Lidové písně
 • Ukázka polské hudby

Tělesná výchova

 • Házení a chytání míče, pohotovost na signál
 • Procvičování postřehu – dlohé švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

Některé děti nenosí nůžky, často je potřebujeme – kontrolujte.

Back To Top