Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména  – opakování
 • Vyjmenovaná slova po M
 • Vyjmenovaná slova po B,L – opakování

Anglický jazyk

 • At the park

Matematika

 • Násobení a dělení 10, 100
 • Jednotky délky

Prvouka

 • Planeta Země
 • Podmínky života na Zemi

Pracovní činnosti

 • Šití hračky – kdo má doma lepší jehlu, než máme ve škole, může si přinést

Výtvarná výchova

 • Šití hračky

Hudební výchova

 • Zpěv
 • Hra na flétnu
 • Hudební pohádka

Tělesná výchova

 • Překážková dráha
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pomůcek (dětem chybí lepidla, nůžky, fixy na tabulku…).
 2. V pondělí 31. 1. čtvrtou  vyuč. hodinu se dětem předá výpis z vysvědčení a odcházejí domů – tj. odpadá jim AJ.
 3. Ve čtvrtek 3. 1. pojede celý 1. stupeň v rámci vyučování do kina – vybírám 100,- Kč.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Vyjmenovaná slova po M – procvičování Násobení a dělení 100 Jednotky délky – prakticky
Vyjmenovaná slova po M – další procvičování Jednotky délky Planeta Země – video
Opakování probraného učiva Převody jednotek délky – hra Podmínky života na Zemi

Dvanáct měsíčků – pohádka

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top