Týdenní plán od 23. 9. do 27. 9. 2013

Čtení

 • Sluchová analýza Aa, Ee, Oo, Uu.
 • Skládání ze složek.
 • Vyvození Ii a dlouhé samohlásky.
 • Živá abeceda str. 7-9.

Psaní

 • Uvolňování ruky.
 • Uvolňovací cviky str. 10-13.

Matematika

 • Číselná řada 1-5.
 • Dokreslování počtu, porovnávání.
 • Práce s číslicemi a tečkami.
 • Pracovní sešit str. 10-12.

Prvouka

 • Školní režim, pracovní návyky.
 • Cesta do školy, bezpečnost. 
 • Vycházka.

Pracovní vyučování

 • Deštník – vystřihovánka.

Výtvarná výchova

 • Cesta do školy.

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení, hra na ozvěnu.
 • Halí, belí.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.
 • Nástup ve dvouřadu.

Doplňující informace pro rodiče

 • Strouhejte každý den dětem pastelky.
 • Posílejte peníze na SRPDŚ 150 Kč a ofocené kartičky zdravotní pojišťovny.
 • Pokud bude tento týden pěkné počasí, podnikneme vycházku do přírody (vše napíši na EL-KU).
 • Informace a zprávy najdete na EL-CE.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top