Týdenní plán od 23. 5. do 29. 5. 2022

Čtení

 • Procvičování čtenářských dovedností
 • Skládání slov, vět
 • Čtení s porozuměním
 • Práce s textem
 • První pohádka, O veliké řepě
 • str. 12-17

Psaní

 • Psaní velkých písmen C, Č, CH, E, G
 • Opakování psaní probraných písmen
 • Odpovědi na otázky – píšeme s porozuměním
 • Opis, přepis, diktát
 • str. 18-21

Matematika

 • Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní
 • +, – v oboru do 20
 • Matematické řetězce
 • Rozklad a sklad čísel
 • Určení chybějícího druhého sčítance
 • str. 36-40

Prvouka

 • Léto
 • Plány na prázdniny
 • Krizové situace
 • Důležitá telefonní čísla
 • str. 68-70

Pracovní vyučování

 • Program Ozoboti

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Atletika – běh, hod, skok do dálky

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování (tužky, pastelky, lepidlo, nůžky, fix na tabulku, hadřík…)

Pravidelně s dětmi čtěte, procvičujte pamětné počítání a také učivo z prvouky + viz odkazy na plánu.

Za příznivého počasí budeme v Tv chodit cvičit ven (vhodné oblečení a obuv).

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Čtení Prvouka Jiné
Matem. řetězce Slož věty Léto u rybníka Hudební hádanky – poznej
+, – do 20 Vyber ANO x  NE Léto na zahradě Jaký nástroj hraje?
Rozklad čísla 20 Přečti věty Procvičuj
Geometric. tvary Trénuj opis vět První pomoc

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top