Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Příslovce – docvičování
 • Předložky, spojky

Anglický jazyk

 • At the sports centre
 • Hodiny

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilek
 • Písemné násobení (pod sebou)
 • Opakování učiva 3. dílu učebnice
 • Konstrukce trojúhelníku

Prvouka

 • Lidský vývoj
 • Jak přicházíme na svět

Pracovní činnosti

 • Návštěva psího útulku – péče o čtyřnohého mazlíčka

Výtvarná výchova

 • Rodina

Hudební výchova

 • Zpěv, hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Atletika – skok, rychlý běh 60 m (měření)

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek 27. 5. jedeme opět navštívit psí útulek v Liptani – bližší informace budou včas na EDU.
 2. Školní výlet je naplánován na 10. 6. – vybírám 600,- Kč. Plaťte prosím na účet školy.
 3.  Prosím o dohled nad přípravou dětí na vyučování, jsou před námi stále ještě závěrečné písemné práce, tak ať dobře dopadnou.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Předložky Procvičování násobení mimo obor násobilek Lidský vývoj
Spojky Velká násobilka – procvičování Části lidského těla

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top