Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Český jazyk

 • Částice a citoslovce
 • Procvičování probraných slovních druhů
 • Pravopis vyjmenovaných slov

Anglický jazyk

 • At the sports centre

Matematika

 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • Procvičování probraného učiva
 • G: Kruh, kružnice

Prvouka

 • Lidské tělo a jeho stavba
 • Lidské orgány

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem – vazba květin
 • Návštěva květinářství

Výtvarná výchova

 • Květiny na louce

Hudební výchova

 • Hudební nástroje
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • Zkontrolujte a doplňte  pomůcky do školy – náhradní sešit, fix, tužky
 • Za příznivého počasí budeme v hodinách Tv chodit ven

 

ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA
Částice  a citoslovce – třídění Násobení mimo obor malé násobilky – vyber  cvičení Období lidského života
Citoslovce – práskni krtka Dělení mimo obor malé násobilky – vyber cvičení Člověk a kostra
Slovní druhy – opakování Písemné násobení – rakety Člověk a svaly
Pravopis vyjmenovaných slov Písemné násobení – marťanská hlídka Vnitřní ústrojí člověka

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Back To Top