Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2012

Čtení

 • Pohádkový hrdina
 • Slabikář str. 101 až 105

Psaní

 • Písanka str. 9 až 12
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • PS str. 14 až 16
 • Sčítání do 20 bez přechodu desítky

Prvouka

 • Orientace v čase
 • Rok, roční období
 • Měsíce v roce
 • Den Země

Pracovní vyučování

 • Překládání, srříhání, skládání papíru
 • Netopýr

Výtvarná výchova

 • Čarodějnice – dokončení prací

Hudební výchova

 • Písně o čarodějnicích

Tělesná výchova

 • Oranžový pětiboj – hod na cíl

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, nachystejte dětem masky čarodějnic na 30. dubna, protože se nebudeme učit, ale poletíme do parku na Slet , kde budou připraveny pro děti soutěže. Děti už mohou přijít do školy v maskách, zde se pak už jenom domalujeme a dozdobíme.

1. května je státní svátek.

10. května budou od 15.30 do 17. 30 hod. třídní schůzky. Termín budou mít děti v ŽK.

Prosím, kontrolujte dětem pera, tužky, nůžky, pastelky, často se stává,že děti nemají školní potřeby v pořádku. Obalte všechny učebnice a pracovní sešity.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top