Týdenní plán od 23. 3. do 27. 3. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S 
 • Slova protikladná
 • Procvičování podstatných jmen a sloves
 • Sloh: Velikonoce
 • Psaní: opis, přepis, doplňování textů
 • Čtení: rozbor textu

Anglický jazyk

 • Popis člověka, tělo

Matematika

 • Dělení se zbytkem – násobky 2-5
 • Slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení a dělení do 100 – procvičování
 • G: úsečka, kružnice

Prvouka

 • Části kvetoucích rostlin
 • Uč. str. 50-55, PS str. 48-50

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Můj kamarád – kresba

Hudební výchova

 • Procvičování not c1-a1
 • Nácvik písně Na tý louce zelený
 • Poslech: B. Smetana, Prodaná nevěsta

Tělesná výchova

 • Pohybové hry – posilování obratnosti, pozornosti a rychlosti

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelná příprava na vyučování.
 • Denně pomůcky do geometrie – pravítko, ostrouhané tužky č. 3 a kružítko.

  Procvičuj si učivo

  Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka Hv
  Chytáky po S Hra    Dělení se zbytkem Třídění rostlin Znám jednu dívku
  Procvičování Pexeso   Dělení se zbytkem 2 Plody rostlin Pochod komediantů 
  Diktáty Příšery Sčítání do 1000   Proč bychom se netěšili 
  Křížovka Hlava  Pexeso    
  Doplň i,í/y,ý Testík  Slovní úlohy    
  Slova protikladná  Testík 2       
           

  Pravidla českého pravopisu ZDE

  Vyjmenovaná slova ZDE

  Zlobidlo ZDE

  Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 • Back To Top