Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2020

Čtení

 • Hláska I, i, Y, y + slabiky, slova, věty.

Psaní

 • Psaní psacích písmen a, o, i, u.
 • Opakování psacích písmen.

Matematika

 • Psaní číslice 6 a 0.
 • Číselná řada 0 -6.
 • Sčítání v oboru čísel 0 -6.

Prvouka

 • Příbuzenské vztahy, zaměstnání rodičů.

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí podle  návodu.

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev.

Hudební výchova

 • Hudebně pohybové hry.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte prosím dětem denně pouzdra, některým už dopisují fixy na tabulku – dokupte.
 2. Na tento týden potřebují děti malou a velkou fólii, na kterou se dá psát tužkou.
 3. Do VV na úterý si děti přinesou krabici (třeba od bot, může být i menší).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                 Matematika                             Prvouka                                        
Písmenko I, i Skládáme příklady Moje rodina
Písmenko Y, y Skládačka Je to na hraní?
Slabiky Příšerky Postavy z pohádek
Hledej slabiky Počítáme se zebrou
Slova Čísla 0 – 6
Back To Top