Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2009

Český jazyk

 • Psaní ú, ů ve slovech
 • Dvojhlásky au, ou
 • Diktát str. 36, cvičení 4
 • Učebnice str. 40, 41

Čtení

 • Řešení hádanek
 • Povídky o dětech
 • Čítanka str. 45, 46
 • Doporučuji číst doma knížku do čtenářského deníku

Psaní

 • Opakování velkých písmen abecedy
 • Písanka str. 20, 21

Matematika

 • Počítat po jedné do 100
 • Číst čísla do 100 a umět je zapsat
 • Orientace na číselné ose do 100
 • Procvičovat sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky bez použití prstů a číselné osy
 • PS – str. 1, 2

Prvouka

 • Moje rodina – zásady společenského chování
 • Práva a povinnosti žáků naší školy
 • PS – str. 16

Pracovní vyučování

 • Papírové ozdoby na vánoční stromeček

Výtvarná výchova

 • Vánoční papír – rytmické řešení plochy

Hudební výchova

 • Čertí písničky – Bu, bu, bu, Budliky

Tělesná výchova

 • 25. 11. 2009 poslední plavání, děti si mohou vzít hračky do vody

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 25. listopadu 2009 se v době od 15.30 do 17.30 konají konzultační třídní schůzky s rodiči k hodnocení chování a prospěchu žáků za I. čtvrtletí školního roku 2009/2010. Uvítáme, pokud s sebou na jednání přivedete i své děti

Zdeňka Závodná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top