Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova b, l, m.
 • Slovní druhy.

Matematika

 • Čísla do 10 000, číselná řada, zápis čísel.
 • Dělení jednociferným dělitelem.I

Vlastivěda

 • Vlastivědná vycházka, práce s mapou.

Přírodověda

 • Vlastnosti látek.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti.

Hudební výchova

 • Poslech ukázek hudebních děl.

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 25. 10. od 16.30 se koná Halloweenské strašení. Sraz před školou, pak přesun do paruku. Občerstvení, soutěže a diskotéka zajištěny.
 2. Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. 10. jsou podzimní prázdniny.
 3. Učivo si děti mohou procvičovat v týdenním plánu.
 4. Úlohy na informatickou soutěž Bobřík informatiky (kategorii mini) mohou trénovat zde.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
Vyjmenovaná slova po B Trenažer na násobilku Horniny a nerosty – prezentace Mapa Moravskosl. kraje
Vyjmenovaná slova po L Číselná řada do 10 000 Horniny – kvíz Mapy
Vyjmenovaná slova po M Čísla do 10 000 Poznáš minerály – kvíz Mapy
Slovní druhy Zaokrouhlování Vlastnosti látek – kvíz Orientace na mapě
Zdvojené souhlásky Násobení mimo obor násobilky Otestuj se Orientace na mapě 2
Trenažér na B Počítání do 10 000 Kraje ČR – skládačka
Trenažér na L Převody jednotek Mapy
Trenažér na M

Back To Top