Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2012

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního.
 • Procvičování vyjmenovaných slov, slovních druhů a sloves.
 • Učebnice str. 73, 74, 76-77.
 • Pracovní sešit č. 1 str. 21-24.

Český jazyk – sloh

 • Vypracování.

Anglický jazyk

 • Rob’s computer – Robův počítač.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání nad 10 000.
 • Pamětné násobení a dělění.
 • Geometrie: kruh, kružnice.
 • Učebnice str. 18, 22-24.

Vlastivěda

 • Nerostné bohatství a průmysl ČR.

Přírodověda

 • Shrnutí učiva o ekosystému les.
 • Ekosystém pole.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavenicí.

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje a lidské hlasy.
 • Okolo Třeboně.

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti a síly.
 • Kotouly.

Informatika

 • Zpracování a využití informací, např. referát, aktualita.
 • ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 • Platíme fond leden a únor ( někteří nemají zaplacen i prosinec).
 • V únoru pojedeme bruslit, překontrolujte dětem brusle.
 • Na pátek 27. 1. potřebují žáci řádné kružítko.
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.
 • Jana Vyležíková, třídní učitelka

  Back To Top