Týdenní plán od 22.9. do 26.9.2014

 

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Opakování určování podstatných jmen
 • Tvoření vět a souvětí

Český jazyk – sloh

 • Návštěva výstavy – článek

Anglický jazyk

 • Čísla 1 – 100
 • Slovíčka 1A,B(opakování – procvičování, malá písemka na konci týdne)
 • Neurčitý člen a/an
 • Přídavná jména(adjectiva), barvy – opakování

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • Opakování jednotek délky a převody – test
 • Slovní úlohy s tabulkou
 • Geo – úhel, trojúhelníková nerovnost, čtverec a obdélník – vlastnosti úhlopříček

Vlastivěda

 • Dějepisná hodina na zámku – postavy z dějin

Přírodověda

 • Rudy a drahé nerosty
 • Opakovací test na horniny – stavební kámen
 • Poznávání hornin a nerostů podle vzorků přírodnin

Pracovní činnosti

 • Sběr přírodnin

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k vycházce

Hudební výchova

 • Píseň Hastrmane…

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka do zámku

Doplňující informace pro rodiče

24.9. středa – návštěva výstavy na zámku(podle počasí jedna cesta pěšky a zpátky autobusem), upřesním v úterý na Elce.

Do Vv prosím o zakoupení vyřezávacího nože.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top