Týdenní plán od 22.3. do 26.3.

Český jazyk

 • Číslovky
 • Procvičování slovních druhů
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů

Anglický jazyk

 • Slovíčka 5/B
 • Tvoření otázek s DO a DOES
 • Zápor don´t a doen´t
 • Sloveso con

Matematika

 • Zlomky
 • Ge: osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Severovýchodní Čechy
 • Severní Čechy

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví – sadba

Výtvarná výchova

 • Papírová koláž

Hudební výchova

 • Délka not, rytmická cvičení
 • Lidové písně

Tělesná výchova

 • Lidové tance – kroky
 • Průprava na házenou

Doplňující informace pro rodiče

      Kontrolujte dětem pomůcky do vyučování,

      denně řešíme jejich zapomínání.

                           Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top