Týdenní plán od 22. do 26. března

Čtení

 • hlásky a písmena Ď, Ť, Ň
 • verše, říkadla
 • čtecí list str. 23, 24
 • Slabikář str. 72-75

Psaní

 • psaní ď, ť, D, Ď, ň, Ň, T, Ť
 • diktát písmen
 • str. 8-13

Matematika

 • souhrnné opakování
 • sčítání a odčítání v oboru do 10
 • slovní úlohy – odpovědi
 • číselná řada 11-20
 • str. 32, 4. díl str. 1

Prvouka

 • Velikonoce – svátky jara, tradice
 • jarní květiny, stavba rostlin
 • str. 35

Pracovní vyučování

 • zdobení velikonočních vajíček

Výtvarná výchova

 • kraslice – vyškrabávání

Hudební výchova

 • Cibulenka – pohyb podle hudby vpřed, vzad, na místě
 • poslech CD

Tělesná výchova

 • přetahy a přetlaky
 • pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte dětem, prosím, zda mají vše obaleno. Dále pak vybavení pouzder – dopisují pera, je třeba mít v zásobě náhradní.

Pokud mají děti voskovky, přinesou si je na středu do Vv, na čtvrtek pak 2 vyfouknutá vajíčka (už suchá).

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top