Týdenní plán od 22. 5. do 26. 5. 2023

Český jazyk

 • Vlastní jména osobní (osob a zvířat).
 • Slovní druhy – procvičování (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky).
 • Fixace pravopisných jevů  (tvrdé a měkké souhlásky, spodoba).
 • SCv: Pořádek vět.
 • Uč. str. 98-99.

Čtení

 • Čtení se správnou intonací.
 • Čtení jako zdroj informací.
 • Vyhledávací čtení.
 • Výrazné čtení básně po přípravě.
 • Čítanka str. 142-144, pracovní listy.

Psaní

 • Opis a přepis.
 • Doplňování slov do vět, rébusy.
 • Vyhledávání vlastních jmen.
 • Písanka str. 30-31.

Matematika

 • Násobení a dělení číslem 4.
 • Procvičování násobení a dělení čísly 0, 1, 2, 3.
 • Slovní úlohy.
 • Procvičování sčítání a odčítání do 100.
 • Rýsování a měření úsečky.
 • PS str. 27-29

Prvouka

 • Léto – opakování.
 • Domov – úvod.
 • PS str. 72-73.

Pracovní vyučování

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Umělecké dílny v ZUŠ Město Albrechtice.

Hudební výchova

 • Umělecké dílny v ZUŠ Město Albrechtice.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – jóga.

Doplňující informace pro rodiče

 • 23. 5. – 9:45 – Vystoupení dramatického oboru ZUŠ v Měšťanském domě.
 • 25. 5. – 9:00 – Umělecké dílny v ZUŠ Město Albrechtice.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Vlastní jména Dělení 4 Domov
Doplňuj písmena Násobení 4 Léto – opakování
Napiš správně! Násobení 4 (čas) Léto na louce
Vyber správně! Dělení 4 (čas) Léto u vody
Slovní druhy – kvíz Násobení 4 (pexeso) Léto v lese
Umíš slovní druhy? Násobení 3 (pexeso) Léto v okolí obydlí
Zařaď slovní druhy Násobení 2 (pexeso)
Druhy vět – opakování Násobení a dělení 4

 

Back To Top