Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk

 • Podmět a přísudek, druhy přísudku.
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy – procvičování.
 • Společná četba, referáty.

Sloh

 • Vyhledávání v textu.

Matematika

 • Zlomek.
 • Čtvercová síť.
 • G –  rovnoběžníky.

Informatika

 • Mediální výchova, analýza informací.
 • Práce s reklamou, výmysly dezinformace.

Vlastivěda

 • Husité, Jan Žižka.

Přírodověda

 • Ekosystém rybník – rostliny, živočichové rybníků
 • Vycházka, pozorování.

Pracovní činnosti

 • Den Země – úklid plastů.

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti.

Hudební výchova

 • Nácvik písně.
 • Poslech ukázek.

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení na atletiku.
 • Skok daleký.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doporučují pravidelné čtení a procvičování učiva v plánu.
 2. Kostýmy do pohádky, postupně noste, taktéž rekvizity.
 3. V úterý 23. 4. jedeme do knihovny Krnov, informace zaslány po dětech (poslední 2 hodiny se učíme).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HROU
Jazyk český Matematika Přírodověda Vlastivěda
Procvič si (VJ nebo S) Zlomky Lidské obydlí zvířata Jan Hus – déčko
Koncovky podstatných jmen Poznej zlomek Ekosystém rybník Jan Hus – prezentace
Vyjmenovaná slova mix Zlomky Rybník – živočichové Husité kvíz
Určování slovní druhy Jednotky objemu Rybník – kvíz Husité
Druhy přísudku Jednotky hmotnosti Husitské bitvy
Shoda přísudku s podmětem Jednotky délky Průkaz cyklisty
Slovní úlohy
Římské číslice
Informatika
šifry
Kód kostky
Back To Top