Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2013

Český jazyk

 • Skloňování zájmen.
 • Koncovky podstatných a přídavných jmen.

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň, ovlivňování dětí a mládeže.

Anglický jazyk

 • Must.

Matematika

 • Zlomky.
 • Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie: pravidelné obrazce.

Vlastivěda

 • Čechy.

Přírodověda

 • Základy 1. pomoci.

Pracovní činnosti

 • Den Země.

Výtvarná výchova

 • Linorit.

Hudební výchova

 • Akordy.
 • Stará archa.

Tělesná výchova

 • Sportovní hry.
 • Jednoduchá sestava.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 23. 4. jdeme k p. Hrubému – linorit (40,- Kč).
 • V úterý 30. 4. jedeme do Opavy do divadla. Na duben vybíráme do fondu 100,- Kč.
 • 9. 5. se budou konat konzultační schůzky o prospěchu.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top