Týdenní plán od 22. 3. do 26. 3. 2021

Český jazyk

 • Procvičování zájmen
 • Druhy číslovek

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Zlomky
 • Aritmetický průměr
 • GE – opakování ovodu a obsahu
 • Vlastivěda
 • Středočeský kraj
 • Pohoří, řeky, nížiny – opakování

Přírodověda

 • Kostra
 • Soustava opěrná a pohybová

Informatika

 • ZAV

čtení z mapy podstatná jména
střední Čechy – poznávačka zájmeno já
dýchací soustava matematika
číslovky lidské tělo
přídavná jména slož mapu ČR

Back To Top