Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2021

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Vyjmenovaná slova po P – procvičování
 • Sloh – vymýšlení příběhu (pohádky)
 • Čtení – tvorba rýmů
 • Psaní –  Písanka 2 – str. 5, 6 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Hide and seek – numbers 11 – 20

Matematika

 • Písemné odčítání a  sčítání čísel do 1 000
 • Jednotky délky, objemu, hmotnosti – upevňování
 • Slovní úlohy
 • G – Tělesa

Prvouka

 • Slunce, planety

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Ilustrační kresba

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházky a hry v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Omlouvejte absenci dítěte.
 3. Odesílejte hotové práce dětí průběžně a v termínu.
 4. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top