Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2010

Český jazyk

 • Rozkazovací a podmiňovací způsob u sloves
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Dialog a jeho znaky

Anglický jazyk

 • My favorite thinds

Matematika

 • Písemné dělení a násobení
 • Pamětné počítání příkladů
 • Geomertie: jednotky obsahu, souřadnice bodů, trojúhelníky

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma válkami

Přírodověda

 • Měsíc
 • Střídání dne a noci, střídání ročních období

Pracovní činnosti

 • Výroba adventního věnce

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektu a prostředí

Hudební výchova

 • Koledy a písně se zimní tematikou
 • C dur

Tělesná výchova

 • Šplh
 • Pohybové hry

Informatika

 • Orientace na klávesnici PC

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 26. 11. budou žáci vyrábět adventní věnce. Mají si donést nasušené ovoce, slaměné ozdoby, apod., chvojí a zahradnické nůžky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top