Týdenní plán od 2. 12. do 6. 12. 2013

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po l
 • Diktát na vyjmenovaná slova( PS )
 • Učebnice str. 39

Anglický jazyk

 • Ovoce a zelenina

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Čtení a zápis trojciferných čísel
 • Učebnice str. 55 až 57

Prvouka

 • Volný čas ( str. 20)
 • Povolání ( str. 21

Pracovní činnosti

 • Kašírování

Výtvarná výchova

 • Vánoční pohlednice

Hudební výchova

 • Crescendo a decrescendo
 • Opakování koled

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

6. prosince vystoupíme na náměstí, bližší informace ještě dětem předám. Chlapci si už přinesou klobouk. Děvčata budou vystupovat v riflových sukních.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top