Týdenní plán od 21. do 25. ledna

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního
 • Skloňování podstatných jmen rodu ženského
 • str. 74-79

Český jazyk – sloh

 • Oznámení, str. 75

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání
 • Pamětné násobení a dělení
 • Kružnice, kruh
 • str. 17-21

Vlastivěda

 • Další města ČR, orientace, dokreslování – slepá mapa
 • Podnebí ČR
 • str. 27-30

Přírodověda

 • Opakování rostlin polí
 • Živočichové našich polí
 • str. 40-42

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnící – možno přinést svou vlastní

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti

Hudební výchova

 • Grónská písnička

Tělesná výchova

 • Kotouly vpřed a vzad

 

Back To Top