Týdenní plán od 21. 6. do 25. 6. 2021

Čtení

 • Plynulé čtení s dodržováním interpunkce.
 • Čtení z čítanky.

Psaní

 • Opisy, přepisy písmen a krátkých textů.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Opakování.

Pracovní vyučování

 • Výlet do Olomouce.

Výtvarná výchova

 • Výlet do Olomouce.

Hudební výchova

 • Návštěva knihovny Krnov.

Tělesná výchova

 • Atletické závody.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 21. 6. 2021 návštěva knihovny Krnov (pasování na čtenáře). Informace zaslány přes EduPage.
 2. Ve středu 23. 6. 2021 školní výlet do Olomouce (informace zašlu).
 3.  Ve čtvrtek si děti donesou velikou igelitovou tašku na výrobky a výkresy.
 4. V pátek 25. 6.  atletické závody na hřišti (sportovní oblečení a obutí).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení Matematika Prvouka
Vylušti hádanky Sčítání a odčítání do 20  Léto u rybníka
Kvíz ze čtení Odčítání na čas Luční rostliny
Učím se číst Doplň příklady Opakování
Vyber správné slovo Střílečka Ovoce
Skládej slovo Slovní úlohy Léto v lese
Čtení slov s ník Pexeso Kvíz
Back To Top