Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11.

 • 5. A
 • 457× přečteno

Český jazyk

 • Slovesa, shoda podmětu s přísudkem
 • Dramatizace ve skupinách

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Opakování

Matematika

 • Jednoduché výpočty procentové části
 • Písemné dělení dvouciferným dělitelem
 • Souřadnice bodů

Vlastivěda

 • Život v Československu mezi dvěma válkami

Přírodověda

 • Sluneční soustava
 • Střídání dne a noci
 • Střídání ročních období

Informatika

 • Internet
 • Textový editor
 • Zpracování informací

 

Pracovní činnosti

 • Výzdoba na karneval

Výtvarná výchova

 • Vyjádření barevných vztahů objektu a prostředí

Hudební výchova

 • Záznam vokální hudby, notový zápis
 • Nácvik nové písně  s doprovodem na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, dynamika a postřeh
 • Sportovní hry družstev

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top