Týdenní plán od 21. 10. do 25. 10.

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Používání spojek
 • Význam slov, slova souznačná, protikladná

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Sčítání dvojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Násobilka 8

Prvouka

 • Naše vlast
 • Státní symboly

Pracovní činnosti

 • Dokončení papírového modelu

Výtvarná výchova

 • Hra s linií

Hudební výchova

 • Nácvik jednoduchého kanónu

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý máme plavání. Přinést 150,- na SRPDŠ do konce týdne.

Back To Top