Týdenní plán od 20.2. do 24.2.

Český jazyk

 • Podstatná jména – vlastní jména měst, vesnic
 • Věta a souvětí
 • Sloh – omluva,pravidla slušného chování

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí
 • Báseň – verš a rým

Psaní

 • Písmena malé a velké abecedy

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem deseti do sta
 • Příklady se závorkou
 • Jednotky času, počítání s jednotkami

Prvouka

 • Minulost, současnost a budoucnost

Pracovní vyučování

 • Mozaika – hrníček, vázička, džbánek – z novinového papíru

Výtvarná výchova

 • Tisk – pokračování z minulé hodiny

Hudební výchova

 • Písnička Hřej, slunéčko, hřej

Tělesná výchova

       Rozvíjení rychlosti a vytrvalosti při běhu, nácvik gymnastické sestavy, míčové hry

 

Procvičujte pamětné počítání s dětmi, po jarních prázdninách 7.března pojedeme do divadla do Opavy na pohádku Popelka, vybíráme pouze na vstupenku 60 Kč, dopravu hradí SRPDŠ. Také 7.3. se sejdeme na třídní schůzce, zde se domluvíme o možnosti školního výletu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka 

Back To Top