Týdenní plán od 20. do 24. prosince 2010

Český jazyk

 • Uč. str. 55
 • Tvrdé souhlásky – shrnutí učiva

Čtení

 • Uč. str. 58
 • Dramatizace textu
 • Ilustrace a známí ilustrátoři

Psaní

 • Písanaka str. 32
 • Opis, přepis, pohádkové dvojice

Matematika

 • PS str. 22-23
 • Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

Prvouka

 • Uč. str. 34, 35, PS str. 39
 • Vánoce

Pracovní vyučování

 • Prázdniny

Výtvarná výchova

 • Prázdniny

Hudební výchova

 • Prázdniny

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí vyučování podle rozvrhu – Jč, M, Prv, Čt.
 • V úterý vánoční besídka – děti si přinesou pomeranč, mohou si přinést hry, cukroví. předají si dárečky.
 • Ve středu jedeme na plavecký výcvik. Výuka bude ukončena v 11.25.
 • Vánoční prázdniny – od 23. prosince (čtvrtek) do 2. ledna 2011. Ve škole se s dětmi sejdeme v pondělí 3. ledna 2011.
 • V době vánočních prázdnin je provoz školní družiny přerušen.
 • Všem přeji klidné a příjemné prožití svátků vánočních, v roce 2011 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top