Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2022

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Slova neohebná

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva

Matematika

 • Opakování učiva 5. ročníku

Vlastivěda

 • Plzeňský kraj

Přírodověda

 • Výroba plastů a železa

Informatika

 • Prezentace

Pracovní činnosti

 • Květinová vazba – luční kvítí

Výtvarná výchova

 • Kresba v přírodě

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Sportovní a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Proveďte kontrolu učebnic, vygumujte a polepte. Učebnice budeme během týdne postupně odevzdávat.
 • 23. 6.  – Tančíme srdcem – dopoledne; spaní ve škole – odpoledne.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ČJ – opakování

M – opakování

Plzeňský kraj: prezentace, video; křížovka, vlastivěda – opakování

Člověk – kvíz, přírodověda – opakování

 

 

Back To Top