Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2011

Český jazyk

 • Procvičování učiva.
 • Základní skladební dvojice.
 • Dokončení sešitku Slovní druhy.

Sloh

 • Vyprávění z výletu.

Čtení a psaní

 • Dočteme čítanku.
 • Pokračujeme v mimočítankové četbě – Devatero pohádek.

Anglický jazyk

 • Procvičování slovní zásoby.
 • Hry.

Matematika

 • Opakování učiva.
 • Slovní úlohy.
 • Rýsování.

Prvouka

 • AZ kvíz na probrané učivo.

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů.

Hudební výchova

 • Táborové písně.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kdo ještě nemá zaplacené pracovní sešity do 4. třídy – 180 kč, pošlete do středy po dětech, musím odevzdat. Taktéž fotky 25 Kč.
 2. Ve středu se koná atletický den. S sebou sportovní oblečení a obuv, batůžek, svačinu a pití.
 3. Ve čtvrtek se odevzdávají učebnice. Polepit, vygumovat, dát do pořádku.
 4. V pondělí 27. 6. vystoupení šermířů. Vybírám 40 Kč.
 5. Známky na vysvědčení jsem uzavřela, zkontrolujte na iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Testy z JČ Trojboj Hádáme s myškou
Vzorec souvětí Zaokrouhlování Pexeso zvířata
Vyjmenovaná slova Tučňáci Najdi slovo
Slovní druhy Procvičuj s letadlem Jídlo a pití
Vyjmenovaná slova test Sčítání do 1000 na čas Zvířata
  Velká násobilka na čas  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top