Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6.

Čtení

  • Procvičujeme čtení v čítance

Psaní

  • Píšeme věty, diktáty na slabiky a slova

Matematika

  • Pokračujeme v počítání přes desítku do 20
  • Pracovní sešit – každý den jednu stránku

Prvouka

  • Dokončujeme učivo o přírodě v létě, rostliny, živočichové
  • Plníme úkoly v PS

Pracovní vyučování

  • Úklid pracovních potřeb, zařazování výkresů do složek

Výtvarná výchova

  • Plakát a kartičky na atletický den

Hudební výchova

  • Zpíváme si co nás baví

Tělesná výchova

  • Ve středu 22.6. se koná atletický den 1. stupně ZŠ na hřišti – celé dopoledne

Doplňující informace pro rodiče

V PONDĚLÍ 20.6. SE PODÍVÁME NA VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKŮ. (3. vyuč hodinu – sponzorují manželé Solawovi)

Ve středu 22.6. je připraveno atletické dopolede pro žáky 1.stupně, budeme celé dopoledne na hřišti FK Avízo, žáci si vezmou jen sportovní oblečení, svačinu a pití. Za špatného počasí budeme závodit v tělocvičně.

Na úterý dejte dětem igelitovou tašku na výkresy. Od pondělí 27.6. budou mít děti denně vyučování jen 4 hodiny.

Doplaťte prosím pracovní sešity na příští školní rok. Vyúčtování výletu budu zapisovat dětem do notýsku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top