Týdenní plán od 20. 4. do 24. 4. 2015

 

Český jazyk

 • Souvětí a spojovací výrazy
 • Podmět a přísudek

Český jazyk – sloh

 • Čtení ukázek a vyhledávání v textu

Anglický jazyk

 • Můj den

Matematika

 • Procvičování učiva – zlomky
 • Slovní úlohy
 • Přirozená čísla

Vlastivěda

 • Ladislav Pohrobek
 • Jiří z Poděbrad

Přírodověda

 • Ekosystém park

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Dekorativní tvorba v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení pro atletickou činnost

Doplňující informace pro rodiče

 

Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika český jazyk angličtina
zlomky shoda podmětu s přísudkem Povolání 
  vyjmenovaná slova Pexeso 
    Lidé a práce
Back To Top