Týdenní plán od 20. 4. do 24. 4. 2015

Čtení

 • Plynulé čtení slov a vět
 • Čtení s porozuměním
 • Pohádkový hrdina
 • Vyskládávání slov a vět podle diktátu
 • Slabikář str. 114 – 119, PL, odkazy na plánu

Psaní

 • Opis, přepis, diktát písmen a slov
 • Písmeno Ch, ch, ě
 • Písanka str. 26 – 29, slabikář

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Desetiminutovka
 • Metr, kilogram
 • Slovní úlohy
 • Číselná osa
 • Učebnice str. 18, 19, 28, Pl, odkazy a výuk. programy

Prvouka

 • Návštěva sběrného dvora (úterý)
 • Rodinné oslavy

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Koláž

Hudební výchova

 • Česko čte dětem – paní Jandíková bude dětem číst (kniha dle jejího výběru)
 • Opakování písní s doprovodem

Tělesná výchova

 • Posilovací a protah. cviky
 • Pohybové a míčové hry – přehazovaná aj.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte dětem pomůcky a složky s písmeny.
 2. Vybírám peníze na divadlo a výlet.
 3. Další informace sledujte na el-ce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika  Různé
Oprav popletená slova Sčítání a odč. do 20  Hra – opice
Je to pravda?  Oprav příklady  Hra – medvěd
Legrační čtení  Vylušti slova  Hra – cihly
Je to tak?  Zjistíš to?  Prvouka
   Metr  Luční rostliny
   Co měříme?  Dny v týdnu
Back To Top