Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk

 • Zájmena
 • Pravopisná cvičení
 • Opakování koncovek podst. a příd. jm.

Český jazyk – sloh

 • Knižní hrdina

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Zlomky
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Dýchací soustava
 • Cévní soustava

Informatika

 • ZAV
 • Práce s textem
 • Vkládání obrázků

Pracovní činnosti

 • Práce s modelínou

Výtvarná výchova

 • Malba jarního motivu k výzdobě školy

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – zdravověda v Krnově

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry
český jazyk matematika vlastivěda přírodověda
koncovky podstatných jmen převody jednotek vlajky – sousedé ČR dýchací soustava
zájmeno já Zlomky vlajky  – Evropa dýchací soustava 2
přídavná jména
Back To Top