Týdenní plán od 20. 12. do 22. 12. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno Z, z
 • Čtení slov a vět
 • Skládání slov a vět ze složek
 • Obrázkové čtení
 • Běhací křížovka
 • Slabikář str. 27-29
 • Zdokonalujeme čtení str. 33-35

Psaní

 • Slabiky a slova s písmenem o
 • Přepis písmen, slabik
 • str. 25-27

Matematika

 • Opakování a procvičování +, – v oboru do 6
 • Obchodování
 • Rozklad a sklad čísel
 • Slovní úlohy
 • Vyvození čísla 7, psaní číslice 7
 • str. 10-12

Prvouka

 • Zima, Vánoce
 • str. 30

Pracovní vyučování

 • Vánoční besídka

Výtvarná výchova

 • Co si přeji

Hudební výchova

 • Vánoční prázdniny

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč, obouruč (vycházka)

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování končí ve středu 22. 12., od čtvrtka 23. 12. do 2. 1. mají děti vánoční prázdniny. Do školy jdeme 3. ledna.

Ve středu si děti přinesou pouze pouzdro, učebnice potřebovat nebudou.

Přeji všem krásné Vánoce plné pohody, klidu a pohádek.

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Hv
Obrázek + slovo Zatoč kolem Zvyky a tradice Vánoční slon
Věty +, – do 6 Advent Vánoční přání
Křížovky Vánoční počítání Adventní kalendář Vánoční
Vánoční čtení Sčítání do 7 Vánoce – dvojice Čas vánoční
Vyber slovo Početní pyramidy Koledy

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top