Týdenní plán od 20. 10. do 24. 10. 2014

Čtení

 • Procvičování slabik s M a L, skládání slov a jednoduchých vět z písmen
 • Slabiky a slova se S – ŽA str. 14 – 16, PL, odkazy v plánu
 • Vyvození písmene P, p – ŽA str. 16, 17
 • Samostatné vypravování pohádky podle obr. předlohy

Psaní

 • Nácvik psaní písmene l, e, i – písanka 2. díl str. 1 – 3, PL

Matematika

 • Číselná řada, sčítání do 5, odčítání do 4, psaní příkladů do sloupečků
 • Číselná osa
 • Procvičování psaní číslic 1 – 5
 • M – str. 19 – 21, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Stromy na podzim, opakování  – podzim – uč. str. 18, 19
 • Roční období – uč. str. 54

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Zavařenina – obtisky (tempera)

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Jednoduchý doprovod (hra na ON, pohyb)
 • Pantomima

Tělesná výchova

 • Cvičení s hudbou
 • Míčové hry (zdokonalování manipulace s míčem)

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem psací potřeby (ostrouhané pastelky a tužky)
 2. 150 Kč na SRPDŠ
 3. U domácích úloh sledujte termín jejich odevzdání (ELKA)
 4. Denně s dětmi čtěte, trénujte skládání slabik a slov z písmen ze složky
 5. Připomínejte dětem, aby četly hlasitě a srozumitelně

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka  
Písmeno S  Sčítání do 4  Podzim – měsíce  
Pozice písmene S  Odčítání do 4  Říkanka  
Slabiky  Sčítání a odčítání do 4  Měsíce  
Slova    Píseň – Jaro …  
Věty      
Back To Top