Týdenní plán od 20. 1. do 24. 1. 2014

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Učebnice str. 44 až 46
 • Sloh: Jak pomáháme doma mamince

Anglický jazyk

 • Otázky typu: Have you got? Odpověď.

Matematika

 • Jednotky hmotnosti a objemu
 • Učebnice str. 81, 82
 • Obdélník str. 80

Prvouka

 • Koloběh vody v přírodě
 • Vzduch
 • Učebnice str. 30, 29
 • PS str. 35, 36, 37

Pracovní činnosti

 • Loutka

Výtvarná výchova

 • Loutka

Hudební výchova

 • Dvoučtvrťový takt. Krok přísuvný.
 • Honky, tonky blues.

Tělesná výchova

 • Chůze na obrácených lavičkách
 • Cvičení s plnými míči

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 22. 1. 2014 v 15,30 hod. konzultační třídní schůzka.

30.  1.  pojedeme do kina.

Do PV děti budou potřebovat látku na obleček loutky.

Zdenka Závodná, tř. učitelka

Back To Top