Týdenní plán od

Český jazyk

 • Samohlásky (krátké a dlouhé), dvojhlásky.
 • Souhlásky.
 • Uč. str. 50-52.

Čtení

 • Čtení slov s více souhláskami na začátku.
 • Plynulejší čtení vět se správnou intonací.
 • Vyhledávací čtení.
 • Recitace.

Psaní

 • Písanka str. 30.
 • Krátké vánoční přání.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání(bez přechodu desítky).
 • Slovní úlohy, obchodování.
 • G: Přímka – vyvození, osová souměrnost.
 • PS str. 16-19.

Prvouka

 • Zima.
 • PS str. 32 a 33.

Pracovní vyučování

 • Anděl.

Výtvarná výchova

 • Vánoční přání.

Hudební výchova

 • Nácvik a opakování koled.
 • Poslech: Česká mše vánoční.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Projekt Trenéři do škol.

Doplňující informace pro rodiče:

 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • Denně procvičte alespoň pár příkladů ústně.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Psaní ů,ú Sčítání a odčítání desítek Zima Koledy
Psaní ů,ú Do dvaceti Přichází zima Vánoční písničky
Cvičení (Délka samohlásky) Na rybách Vánoce Vánoční kolekce
Roztřiď ů , ú Strašidelné odčítání Vánoční zvyky a tradice
Samohlásky a dvojhlásky
Doplňujeme a/á
Doplňujeme e/é
Doplňujeme i/í
Doplňujeme o/ó
Back To Top