Týdenní plán od 2. do 6. ledna 2012

Český jazyk

 • Podstatná jména, pádové otázky, podstatná jména obecná a vlastní.
 • Uč. str. 63, 64
 • Čtení – plynulost čtení (odpovídající rychlost, přiměřená síla a barva hlasu).
 • Psaní – Písanka str. 29, 30
 • Sloh – vypravování zážitků z prázdnin (mimojazykové prostředky řeči a gesta)

Anglický jazyk

 

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel.
 • Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem desítky.
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100.

Prvouka

 • Svět kolem nás, lidské výtvory.
 • Uč. str. 24-25, PS str. 33

Pracovní činnosti

 • Prohloubení šití obšívacím stehem – práce s textilem – různé stehy.

Výtvarná výchova

 • Zahrady a holé stromy v zimě – rudka, uhel, tužka.

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • 2. ledna – prázdniny.
 • 3. ledna – plavecký výcvik!

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika
Určujeme pád, číslo, rod Sčítání do 1000
Vyjmenovaná slova po b Odčítání do 1000
Vyjmenovaná slova po l Počítání s Machem a Šebestovou
  Logické slovní úlohy

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top