Týdenní plán od 2. 9. do 6. 9.

 

Český jazyk

  • Opakování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

  • Vypravování o prázdninových zážitcích

Anglický jazyk

  • Co už umíme

Matematika

  • Násobení a dělení, slovní úlohy

Vlastivěda

  • Seznámení s novým předmětem

Přírodověda

  • Seznámení s novým předmětem

Pracovní činnosti

  • Rozdávání učebnic

Výtvarná výchova

  • Obalování sešitů

Hudební výchova

  • Písničky pro zábavu

Tělesná výchova

  • Poučení o plaveckém výcviku a hodině Tv, chování v šatnách a v tělocvičně

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 2.9.2013 zahájení škoního roku ve třídě 7.45hod., žáci mohou přijít bez přezůvek.

Vyučování v úterý jen 4 vyuč. hodiny, od středy podle rozvrhu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top