Týdenní plán od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování,
 • Řečnická cvičení

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Procvičování učiva se zlomky
 • Slovní úlohy
 • Síť krychle

Vlastivěda

 • Karel IV, Jan Hus
 • Jan Žižka

Přírodověda

 • Ekosystém rybník
 • Dopravní výchova

Informatika

 • Dle vyučujícího

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Desing a estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • Pochod a ukolébavka

Tělesná výchova

 • Technika startu, nízký start, sprint
 • Míčové hry
český jazyk matematika
koncovky podstatných jmen najdi shodu
podmět a přísudek práskni krtka
shoda rod střední slovní úlohy se zlomky
Back To Top