Týdenní plán od 2. 12. do 6. 12. 2013

Čtení

 • Fixování slabik (puzzle, domino).
 • Vyvození písmen D,d a K, k.
 • Slabikář str. 25-26, 35-39.

Psaní

 • Diktát písmen a slabik.
 • Přepis a opis z tabule.
 • Písanka str. 18-21.

Matematika

 • Číselný obor -6.
 • Sčítání a odčítání do 6.
 • Slovní úlohy.
 • Matematika str. 30-32.

Prvouka

 • V zimě.
 • Učebnice str. 30-31.

Pracovní vyučování

 • Čertík – ozdoba do květináče.

Výtvarná výchova

 • Byli u nás čerti.

Hudební výchova

 • Budliky, budliky.

Tělesná výchova

 • Nácvik kotoulu vpřed ze stoje.
 • Přihrávky míče obouruč.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplaťte fond za listopad a můžete platit i prosinec.
 • Dokupte dětem fixy, lepidla a tužky.
 • Skládejte denně ze složky, soutěžíme.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top